Czy branża zarządzania wierzytelnościami potrzebuje Kodeksu Postępowania?

Jeszcze nie tak dawno zasady etyki były traktowane jako „dodatek” w prowadzeniu biznesu. Przedsiębiorstwa przyjmowały model funkcjonowania, który pozwalał odnieść sukces na rynku, a rozmowy o odpowiedzialnym postępowaniu wydawały się zbędne. Czasy jednak się zmieniły. Bycie etycznym uczestnikiem rynku stało wymogiem biznesowym XXI w. Dziś nikt nie chce robić interesów z firmami, co do których istnieje nawet cień podejrzenia, że działają nie-fair. To samo dotyczy sektora zarządzania wierzytelnościami. Firmy windykacyjne są często ostatnią deską ratunku dla wierzycieli, którzy chcą polubownie odzyskać należne im pieniądze, Ci jednak chcą, by dokonywało się to w sposób etyczny i z poszanowaniem praw osób zadłużonych. Windykatorzy doskonale wiedzą, że od ich podejścia w dużej mierze zależy to, czy zdobędą zaufanie dłużników. Dlatego branża przestrzega zasad etyki i kieruje się kanonem dobrych praktyk, z którego mogą czerpać inni uczestnicy rynku. Co to znaczy w praktyce i na czym polega etyczna windykacja? Odpowiedzi na te pytania będzie można będzie poznać podczas konferencji Credit Management & Collection Days, organizowanej przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW), która odbędzie się w dniach 14-15 listopada w Łochowie.

Czy branża zarządzania wierzytelnościami potrzebuje Kodeksu Postępowania?

„Etyczna windykacja” to nie oksymoron

Dla polskich przedsiębiorców, którzy walczą z zatorami płatniczymi, odzyskanie należnych im pieniędzy od niepłacących na czas klientów i kontrahentów jest sytuacją typu „być albo nie być”. Zwracają się o pomoc do firm windykacyjnych, którym powierzają w pewnym sensie losy swoich firm. Windykatorzy doskonale wiedzą, że od tego, w jaki sposób rozpoczną rozmowę z zadłużoną osobą, zależy to, czy ta zacznie spłacać swoje zobowiązanie. Jeżeli dłużnik spotka na swojej drodze nietycznego, natarczywego windykatora, który nie odnosi się do niego z szacunkiem, sprawa jest  z gruntu przegrana. Przegrywa i wierzyciel, który traci sposób na polubowne odzyskanie swoich pieniędzy i  dłużnik, który nie wykona pierwszego kroku, by wyjść na finansową prostą. Dlatego etyka w pracy windykatora ma priorytet. Potwierdza to Lucyna Dassuj, Prezes Fundacji Moja Upadłość:

 W mojej pracy niejednokrotnie spotykam się z osobami, które starają się wyjść z ogromnych problemów finansowych. Jednak należy zaznaczyć, że nie każdy dłużnik nie spłaca zaległych zobowiązań, bo go na to nie stać. Z relacji niektórych wynika, że wcześniej mieli negatywne doświadczenia związane z windykatorami. Mieli nieszczęście spotkać na swojej drodze nieetycznych i nierzetelnych windykatorów, którzy swoim nastawieniem wręcz zniechęcali do podjęcia negocjacji i w konsekwencji do spłaty zadłużenia. Jednostki, które prezentują takie podejście znaleźć można w każdej branży. Jednak nawet pojedynczy przypadek psuje dobre imię pozostałym. Taki problem dotyka sektor zarządzania wierzytelnościami. Etyczne postępowanie ważne jest dla firm windykacyjnych, ale też dla innych podmiotów, które uczestniczą w procesie odzyskiwania należności i np. posiadają kontakt z dłużnikami. Nierzadko spotykają się z prawdziwymi dramatami ludzkimi. Jeżeli nie okażą zrozumienia i szacunku, dokładają takim osobom tylko kolejnych problemów, nie pomagają także wierzycielom – mówi Lucyna Dassuj.

Zwiększyć świadomość na temat działania branży windykacji

Problemem jest również to, że jako społeczeństwo posiadamy niski poziom wiedzy na temat działań i roli firm windykacyjnych w naszej gospodarce. Okazuje się, że bardzo często osoby zadłużone nie wiedzą, jak powinien wyglądać kontakt z windykatorem, a tym samym nie zawsze potrafią rozpoznać nietyczne zachowanie. Jest to problem, ponieważ jednostki, które postępują w ten sposób należy wyłapywać i edukować. Odpowiedzią są działania Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który jest przewodnikiem dla firm z branży, wskazując im najlepsze praktyki. PZZW w czerwcu tego roku powołał nowy organ, Komisję Etyki. Jednym z głównych działań Komisji ma być weryfikowanie nieuczciwych praktyk, których mogą ewentualnie dopuścić firmy członkowskie należące do PZZW.

– Wyłoniliśmy narzędzia, które pozwalają na zgłoszenie nieprawidłowości w działaniach windykacyjnych, które mogą być kierowane do Komisji Etyki PZZW przez osoby zadłużone, ale również członków innych organizacji czy zewnętrzne podmioty chroniące interesy dłużników. Podstawy każdego zgłoszenia są szczegółowo wyjaśniane, by zdecydować, czy zgłoszone postępowanie naszego członka nosi znamiona naruszenia Zasad Etyki, których przestrzeganie jest obowiązkiem każdej firmy zrzeszonej w PZZW. W przypadku potwierdzenia nieetycznego działania firmy, Komisja Etyki podejmuje działania, które mają na celu wyeliminowanie niepożądanych praktyk i ich skutków, a jednocześnie zobowiązujemy członka naszej organizacji do wdrożenia odpowiednich zmiany w swojej  działalności, aby takie nierzetelne zachowanie nie powtórzyło się w przyszłości. Na takich zmianach oczywiście korzystają również osoby zadłużone, które wymagają od windykatorów etycznej postawy – mówi Krzysztof Sołkiewicz, Przewodniczący Komisji Etyki, Pretorius.

Mediacja musi być etyczna

Stosowanie „dobrych praktyk”  jest teraz tak samo ważne jak sposoby odzyskiwania należności, które zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wierzyciele, aby porozumieć się z dłużnikiem i odzyskać swoje pieniądze, korzystają z pomocy windykatorów. Jednak w „najtrudniejszych” przypadkach mogą zwrócić się także do mediatora. Mediacje z zadłużonymi jednostkami prowadzą dedykowane podmioty. W obu przypadkach chodzi o stworzenie warunków do rozmów między wierzycielem, a dłużnikiem. Zadaniem mediatora jest pomóc porozumieć się obu stronom.

– Aby nawiązać kontakt z osobą zadłużoną i w konsekwencji móc liczyć na polubowną spłatę zadłużeniawierzyciel może złożyć wniosek do mediatora o rozpoczęcie mediacji z dłużnikiem. Ten z kolei musi wyrazić na nią zgodę, ponieważ jej kluczowym aspektem jest obustronna chęć rozwiązania sprawy oraz dobrowolne rozpoczęcie rozmów. Odbywa się ona przy udziale mediatora – „trzeciej strony”, która zapewnia wierzycielowi i zadłużonej jednostce przestrzeń do porozumienia i która ma doprowadzić do zawarcia ugody, czyli spłaty zaległego zadłużenia. Tak samo jak w windykacji, w mediacjach musimy przestrzegać zasad etycznych, szczególnie że w tym przypadku podstawowym zadaniem mediatora jest zachowanie bezstronności wobec każdej ze stron. Kodeks etyki mediatorów został przygotowany przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i można go pobrać ze strony MS, zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem – mówi Katarzyna Mikołajczyk, Mediator Sądowy, Wiceprezes Zarządu Unlock MUD.

Etyczny przewodnik po branży

Zasady etyki nie są czymś, co można raz, odgórnie wprowadzić w danej firmie, a jej pracownicy będą niejako automatycznie zachowywać się w pożądany sposób. Trzeba nieustannie przypominać, dlaczego etyczne postępowanie jest ważne, by pewne postawy stały się oczywiste. Co zatem może zrobić branża, jeżeli chodzi o edukację windykatorów we wspomnianym obszarze i jak pomóc jednocześnie wierzycielom oraz dłużnikom, by wiedzieli, na czym dokładnie powinno polegać etyczne działanie podmiotów z sektora zarzadzania wierzytelnościami? Stworzyć zespół reguł, którego będą przestrzegać wszystkie podmioty rynku.

– Pracujemy obecnie nad rozszerzeniem Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami PZZW, czyli nad Kodeksem Postępowania i Praktyk Windykacyjnych PZZW. Dokument ten ma pełnić rolę przewodnika dla firm windykacyjnych w prowadzeniu działalności nie tylko respektującej prawo, ale rzetelnej i etycznej. Szczegółowe zapisy będą zawierały praktyczne wskazówki i przykłady zastosowania najlepszych praktyk z tego obszaru, promując tym samym transparentny wymiar branży. Zależy nam na tym, aby podstawowe wartości promujące poszanowanie wspólnych standardów i zasad, były stosowane przez wszystkie podmioty z naszego sektora, bez wyjątku – wyjaśnia Krzysztof Sołkiewicz, Przewodniczący Komisji Etyki PZZW, Pretorius.

Etyka i inne zagadnienia związane z zarządzaniem wierzytelnościami poruszone zostaną podczas konferencji Credit Management & Collection Days. W ramach wydarzenia odbędą się liczne prelekcje i debaty, ściśle podejmujące tematy dotyczące odzyskiwania należności np. z perspektywy ekonomiczno-legislacyjnej,  jak i relacji oraz współpracy sektora finansowego z innymi branżami. W wydarzeniu wezmą udział firmy z branży windykacyjnej, IT, pożyczkowej, ale także przedstawiciele urzędów centralnych czy BIG.


2019-11-07 07:33
Najnowsze wiadomości z Najnowsze Wiadomosci
2020-05-23 10:01 #Bezpieczniwpracy – czyli jak dostosować funkcjonowanie firmy do nowych wymogów bezpieczeństwa?
2020-05-23 09:53 Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości (VHR) z kazachskich satelitów dostępne na platformie CREODIAS
2020-05-23 09:52 Colliers sygnatariuszem Karty Różnorodności
2020-05-23 09:50 FOXY WSPIERA UNICEF W WALCE Z KORONAWIRUSEM
2020-05-23 09:49 Fracht FWO Polska z Klubem Przyjaciół K.I.D.S wspiera działania na rzecz tworzenia dziecięcych szpitali przyszłości
2020-05-23 09:38 Dzień Różnorodności Biologicznej. Sprawdź, dlaczego należy dbać o każdy gatunek
2020-05-22 09:31 Zawodnicy ORLEN Team i Grupy Sportowej ORLEN zmierzą się z esportowcami i kibicami w wirtualnym wyścigu
2020-05-22 09:28 W czasie pandemii #BiznesReagujeOdpowiedzialnie. Rozmowy z prezeską IKEA Retail Polska oraz dyrektor wykonawczą BNP Paribas Bank Polska
2020-05-22 09:22 Galeria Łódzka z apetytem na normalność
2020-05-22 09:20 GEFCO i AUTO1.com rozwijają logistykę samochodów używanych
2020-05-22 09:19 Colliers z nową usługą dla firm wracających do biur
2020-05-22 09:15 Dziedziczenie długów – co zrobić, żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci
2020-05-22 09:14 Elastyczność i patriotyczne współdziałanie, czyli logistyka w dobie koronawirusa
2020-05-22 09:05 Bank Millennium udostępnia kolejny bank w ramach usługi inicjowania płatności z innego banku
2020-05-22 08:56 Składowanie odpadów nie musi być niebezpieczne. Instalacje nowej generacji w pełni chronią środowisko
2020-05-22 08:50 Bank Millennium - Mariusz Gromada analizuje dane o COVID #12
2020-05-21 09:25 Zatory płatnicze w MŚP – były, są i będą?
2020-05-21 09:17 Nowy Spot Szymona Hołowni podkreśla wagę solidarności społecznej
2020-05-21 09:13 Koncert w czasach zarazy, czyli jak pandemia zmieniła nasz sposób obcowania z kulturą.
2020-05-21 09:07 Colliers International przejmuje w zarządzanie Biura przy Willi
Najnowsze wiadomości z Polska
dzisiaj 08:32 Prokuratura bada sprawę felernych maseczek kupionych przez Ministerstwo Zdrowia, KGHM i WOŚP
dzisiaj 08:32 Mniej pieniędzy na zielone inwestycje. "Te, które już się rozpoczęły, będą kontynuowane"
dzisiaj 08:32 Minister zdrowia zapowiada zniesienie obowiązku noszenia maseczek na ulicach
dzisiaj 08:32 Podlaskie: 15-letni motorowerzysta zginął w wypadku. Drugi nastolatek ranny
dzisiaj 08:32 S. Małgorzata Borkowska OSB: kto zgrzeszył, on czy jego rodzice?
dzisiaj 08:32 Rafał Trzaskowski: najpierw trzeba odbić urząd prezydenta, a później rząd
dzisiaj 08:32 Minister zdrowia zapowiada zniesienie obowiązku noszenia maseczek na ulicach
dzisiaj 08:16 Zaczepił go bezdomny, jak zareagował Hołownia? Na jaw wyszedł zdumiewający fakt!
dzisiaj 08:11 Koronawirus na strajku przedsiębiorców? Policja: Jeden z zatrzymanych ma objawy
dzisiaj 08:02 Maciej Rybus zmieni klub? Polak w orbicie zainteresowań tureckiego giganta
dzisiaj 07:53 W Polsce z gwiazdami
dzisiaj 07:53 W Śląsku będą warianty zastępcze
dzisiaj 07:53 W nieznane z wiarą i pokorą
dzisiaj 07:53 Umowa dla Karbownika warta miliony
dzisiaj 07:53 Wielka rywalizacja u mistrza
dzisiaj 07:53 Gladiator w zawieszeniu. Gdzie trafi Sićko?
dzisiaj 07:53 Kopalnie porażone koronawirusem
dzisiaj 07:53 Zarządzający stawiają na zwyżki złota i miedzi. Ropa pod presją
dzisiaj 07:53 Kryzys w sektorze drobiarskim
dzisiaj 07:47 Spada poparcie dla Andrzeja Dudy. Rafa³ Trzaskowski w drugiej turze, reszta daleko w tyle [SONDA¯]
dzisiaj 07:40 Koronawirus w Polsce i na świecie. Amerykanie luzują obostrzenia [relacja - 25 maja]
dzisiaj 07:40 Jacek Kurski w zarządzie TVP. Moment jego powrotu jest nieprzypadkowy?
dzisiaj 07:35 Są wyniki kontroli CBA ws. projektu "Wirtualna sala sądowa"
dzisiaj 07:35 "Rzeczpospolita": Sprawa maseczek. Śledztwo się rozszerza
dzisiaj 07:35 Koronawirus. Brazylia nowym epicentrum epidemii
dzisiaj 07:35 "Rzeczpospolita": Nowy wyborczy plan PiS
dzisiaj 07:35 Rafał Trzaskowski dla "Rz": Najpierw trzeba odbić urząd prezydenta, a później rząd
dzisiaj 07:29 Od dziś w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III
dzisiaj 07:29 Horoskop dzienny na poniedziałek 25 maja 2020 roku
dzisiaj 07:29 Koronawirus w Polsce i na świecie. Dziś dzieci z klas I-III wracają do szkół [RELACJA NA ŻYWO]
dzisiaj 07:29 Szumowski: drugiego lockdownu nie da się zrobić
dzisiaj 07:29 Onet Rano - 25.05
dzisiaj 07:29 Wydatki na kler ukryte przez rząd
dzisiaj 07:08 Deszcz i burze nie odpuszczą. Dziś niespokojnie w całym kraju
dzisiaj 06:59 72. rocznica śmierci Witolda Pileckiego
dzisiaj 06:50 Mecz, który dał mi nieśmiertelność
dzisiaj 06:50 Jurajscy Rycerze się zbroją
dzisiaj 06:50 Dla Lewandowskiego terminarz nie ma znaczenia
dzisiaj 06:50 Winiarski: Rok 2006 był przełomowy
dzisiaj 06:50 Vrdoljak: Legię zweryfikują puchary
dzisiaj 06:50 Chcą w Tokio zadziwić świat przed emeryturą
dzisiaj 06:50 Ranking „PS"" mistrzowie świata rządzą
dzisiaj 06:50 Załuska: zaznaczam, że Legia to nie tylko nazwa
dzisiaj 06:50 Pan Lutek o Bońku: jest sprytny
dzisiaj 06:50 Niewygodna Lechia na sam początek
dzisiaj 06:44 Balonowa piłka
dzisiaj 06:44 Protest przedsiêbiorców. Policja: Jeden z zatrzymanych ma objawy zaka¿enia koronawirusem
dzisiaj 06:37 Wybory 2020. Spięcie Krzysztofa Bosaka z dziennikarką jewish.pl
dzisiaj 06:37 Koronawirus w Polsce i na świecie. Ameryka Łacińska nowym centrum pandemii [relacja - 25 maja]
dzisiaj 06:32 Szef MSWiA: Policja reaguje adekwatnie w czasie pandemii
Oglądać wiadomości z Polski na Facebook