Po co dbać o zrównoważony rozwój firmy, czyli o co chodzi z tym sustainability?

Przedsiębiorcy coraz częściej, także w Polsce, stawiają na zrównoważony rozwój swoich firm. Czy to nowa „moda”, która wyprze działania CSR, czy raczej jest to model biznesowy, według którego powinno działać przedsiębiorstwo w 2019 r.? Chociaż nie jest to nowe zjawisko – w USA i na zachodzie Europy znane jest szerzej od niemal dwóch dekad, to jednak nie dorobiło się swojej jednoznacznej definicji. Nic dziwnego, ponieważ zrównoważony rozwój – z ang. sustainability – jest różnie rozumiany w biznesie. Jedna z definicji mówi o tym, że oznacza takie prowadzenie firmy, która zdecydowanie więcej wnosi w środowisko, gospodarkę i społeczeństwo niż czerpie z tych obszarów. Co to oznacza w praktyce i dlaczego branie przez przedsiębiorstwa odpowiedzialności za swoje działania jest ważne szczególnie dzisiaj, pokazuje doskonale przykład Grupy Intrum.

Po co dbać o zrównoważony rozwój firmy, czyli o co chodzi z tym sustainability?

Małe dzieci – mały problem, duże dzieci – duży problem. Podobnie jest z firmami. Duże przedsiębiorstwa i korporacje tworzą największą liczbę miejsc pracy, ale także to one muszą dokładać większych starań, aby dbać o swój wizerunek jako atrakcyjnego pracodawcy i wdrażać coraz to nowsze narzędzia employer brandingowe. One również w związku ze swoją działalnością pozostawiają nieporównywalnie większy negatywny ślad w środowisku niż te mniejsze. Największym problemem są zanieczyszczenia powietrza powodowane przez zakłady produkcyjne czy te związane z funkcjonowaniem floty firmowych samolotów i samochodów. A na to patrzą nie tylko organizacje pozarządowe dbające o środowisko, aktywiści, ale przede wszystkim konsumenci, obecni i potencjalni klienci, którzy wymagają podejścia „eko” od swoich ulubionych marek. W związku z tym, firmy są niejako zmuszane, aby dbać o najbliższe otoczenie, w którym funkcjonują. Od firm, wymaga się również, aby działały na rzecz społeczeństwa. Branie przez nie udziału w akacjach charytatywnych, włączanie się w kampanie społeczne traktowane jest jako ich obowiązek, co oczywiście ma pozytywne strony. 

sustainability zresztą nie chodzi o narzucenie przedsiębiorstwu jakiś odgórnych zasad działania. – To również „model” biznesowy, który jest „zdrowy” dla firmy. Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać w sposób zrównoważony – a do tego dąży każda firma, bo jest to już potwierdzony przepis na sukces – osoby za nie odpowiedzialne muszą mieć świadomość związków, jakie zachodzą między jej działaniami, a zmianami, jakich dokonują w środowisku czy w społeczeństwie. Przedsiębiorstwa przeciwne zrównoważonemu rozwojowi dziś mają właściwie zerowe szanse na osiągniecie sukcesu – zaznacza Agnieszka SurowiecDyrektor ds. HR i Komunikacji w Intrum.

Jak zatem zrealizować w praktyce „przykazania” zrównoważonego rozwoju, by przyniosły one zamierzone skutki?

Wiarygodność to podstawa

Jak zaznacza Agnieszka Surowiec, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju nie odniosą sukcesu, jeżeli zostaną narzucone firmie i jej pracownikom z góry. Muszą one być spójne przede wszystkim z jej profilem działalności oraz tym, co przedsiębiorstwo reprezentuje, być ugruntowane w jej wartościach. – We wszystkich 25 krajach, w których obecne jest Intrum, także w Polsce,  wprowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju nie było trudne, dlatego, że te działania mają solidną podstawę. Wynikają one wprost z misji i wizji naszej Grupy, naszych czterech wartości (Ethics, Empathy, Dedication, Solutions), a także z Kodeksu Postepowania Intrum, czyli wytycznych ważnych nie tylko dla naszych pracowników, ale i dostawców i wszystkich tych, z którymi współpracujemy – dodaje Agnieszka Surowiec. Działania firmy, która chce postawić na zrównoważony rozwój, muszą być nie tylko spójne z jej misją, ale także jej wizerunkiem. Konsumenci, szczególnie ci młodszej generacji, wyczuwają fałsz. Dlatego, przykładowo, bezsensowe jest przeznaczanie pieniędzy na kampanie społeczne mówiące np. o ochronie środowiska, jeśli wiadomo, że ta firma odnosi zyski dzięki odwrotnej postawie i nie zamierza zmieniać swojego podejścia. 

Długofalowe działania zamiast jednorazowych akcji

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju muszą być działaniami prowadzonymi długofalowo i to z dwóch powodów. Jednorazowe akcje kierowane do społeczeństwa czy pracowników nie przyniosą trwałej, pożądanej zmiany. Nie przyniosą także na dłuższą metę korzyści samej firmie. Nie można bowiem ukrywać, że postawienie na zrównoważony rozwój opłaca się przedsiębiorstwom. Zwiększenie świadomości na temat marki, zbudowanie wokół niej społeczności lojalnych klientów, którzy docenią działania dodatkowe, to „efekt uboczny” zainwestowania w zrównoważony rozwój, ale będzie miał miejsce tylko wtedy, gdy wdroży się długofalowy plan działania, który będzie się konsekwentnie realizować. 

Takich kroków firma nie musi podejmować w pojedynkę. Nie chodzi jednak przy tym tylko o np. włączanie się w akcje prowadzone przez organizacje pozarządowe. Warto również na poziomie lokalnym i międzynarodowym współpracować z podmiotami, które działają na rzecz zrównoważonego rozwoju. To jest szczególnie dobre dla firm, które dopiero poznają ten obszar, ponieważ na początek otrzymują jasne wskazówki, co mają robić, aby wpisać się w politykę sustainability. Grupa Intrum od 2016 r. jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact (największa na świecie inicjatywa na rzecz biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju) oraz jej dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, warunków pracy, środowiska i zwalczania korupcji. Są one wdrażane za pomocą wewnętrznych instrukcji firmy, które również regulują jej działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Intrum wspiera także Agendę 2030 oraz globalne cele rozwojowe ONZ.

Zrównoważony rozwój = prowadzenie biznesu A.D. 2019

Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia brania odpowiedzialności firmy za swoje działania, ale także wymóg biznesowy XXI wieku. Firmy-klienci wybierając swoich partnerów biznesowych, biorą nie tylko pod uwagę to, jakie produkty i usługi proponuje dane przedsiębiorstwo, ale także to, czy postępuje etycznie i jest odpowiedzialne społecznie. Nikt nie będzie chciał pracować z firmą, o której wiadomo, że ma np. problem z dbaniem o środowisko lub nie przestrzega podstawowych praw pracowniczych. 

– W Intrum regularnie rozmawiamy z naszymi interesariuszami, udziałowcami i partnerami biznesowymi, dzięki którym na bieżąco możemy uzupełniać i weryfikować przyjętą strategię zrównoważonego rozwoju. Na rynku brytyjskim organizowaliśmy dla klientów dyskusje przy okrągłym stole, podczas których mieli oni możliwość wypowiedzenia się na temat kwestii związanych z zadłużaniem się i oferowanymi przez nas usługami. Na przestrzeni roku, regularnie spotykamy się z organizacjami reprezentującymi osoby zadłużone. By lepiej rozumieć oczekiwania naszych udziałowców i interesariuszy, w 2018 r. wśród wybranych podmiotów przeprowadziliśmy ankietę, w której oceniono kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju. Za kwestie szczególnie ważne uznano: finanse przedsiębiorstwa, etykę korporacyjną, ochronę praw konsumenta, transparentność, zapobieganie korupcji oraz kwestię różnorodności w zespołach pracowników. Szczegółowe wnioski z tej ankiety zostały zawarte w raporcie Annual and Sustainability Report for 2018 i stanowią wytyczne dla Intrum, jeżeli chodzi dbanie o zrównoważony rozwój w 2019 r. – komentuje Agnieszka Surowiec

Pracownicy, społeczeństwo i gospodarka – trzy filary zrównoważonego rozwoju 

Rozmowy, które prowadzi Intrum z klientami, udziałowcami i interesariuszami pozwoliły wyłonić firmie trzy strategiczne obszary działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Są nimi: umożliwienie zrównoważonych płatnościzdobycie zaufania i uznania (zarówno klientów, konsumentów, jak i całego otoczenia biznesowego), rozwój (własnego przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki oraz społeczeństwa) poprzez tworzenie nowej jakości.

Jeżeli chodzi o pierwszy obszar – umożliwienie zrównoważonych płatności – Intrum dostrzega problem związany z regularnie rosnącym poziomem zadłużenia europejskiego społeczeństwa, co ma negatywny wpływ na całą gospodarkę. Nie mniejszym problemem są opóźnione płatności, na który narażona jest zdecydowana większość przedsiębiorców działających w Europie, nieotrzymujących na czas pieniędzy za swoje produkty i usługi. Jak zaznacza Agnieszka Surowiec: – Misją Grupy Intrum jest wyznaczanie drogi ku zdrowej gospodarce. Pomagamy naszym klientom utrzymać płynność finansową, zarządzamy ich wierzytelnościami. Co roku Intrum przeprowadza badanie na grupie 10 000 przedsiębiorców z całej Europy, by poznać ich potrzeby związane z tym obszarem. Regularnie analizujemy także kwestie związane zadłużaniem się mieszkańców starego kontynentu i ich podejście do wydawania pieniędzy. Edukujemy w zakresie finansów osobistych

Przykładowo, w Belgii Intrum wspiera organizację, która działa m.in. na rzecz podniesienia świadomości w zakresie finansów osobistych wśród młodych obywateli. W Szwecji powstała mobilna aplikacja Spendido, która jest interaktywnym narzędziem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich nauczycieli, dzięki któremu mogą uzyskać wiedzę na temat zagadnień związanych z kredytami i zadłużeniem się. W Holandii, w zeszłym roku Intrum przeprowadziło siedem gościnnych wykładów w regionalnym centrum edukacyjnym (ROC) dla studentów w wieku 16-22 lat w zakresie finansów osobistych i zwyczajów płatniczych.

– Dostarczanie usług wysokiej jakości to jednak nie wszystko. Nasi pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi czy po prostu osoby zadłużone, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie, muszą darzyć nas zaufaniem (chociaż wydaje się, że w tym kontekście trafniejsze jest stwierdzenie, że musimy sobie na to zaufanie zasłużyć) i mieć pewność, działania, które podejmujemy, mają nieść dla nich realną wartość, poprawę – dodaje Agnieszka Surowiec.

Jak to osiąga firma? Poprzez działania, które skupiają się na dwóch obszarach. Część z nich skierowana jest do pracowników. Chodzi m.in. o działania employer brandingowe ukazujące Intrum jako atrakcyjnego pracodawcę, który dba o dobro pracowników i tematy, które są ważne dla zespołu (np. środowisko). Intrum także podejmuje szereg działach pokazujących, że to etyczna firma, która ma jasno określony kodeks postępowania i go przestrzega, dba o „czystość” zasad prowadzenia biznesu, prowadząc politykę antykorupcyjną i antymonopolową. 

–  W całej Grupie, także w Intrum w Polsce, prowadzimy rozmowy z naszymi pracownikami, które pozwalają nam zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania względem nas, jako ich pracodawcy. Właśnie zakończyliśmy tegoroczną edycję badania My voice, które m.in. analizuje poziom zadowolenia zespołu Intrum z pracy w organizacji. Bycie odpowiedzialnym i etycznym pracodawcą, tworzenie komfortowego miejsca pracy dla wszystkich pracowników oraz dawanie im możliwości rozwoju i zdobywania kolejnych umiejętności, to dla nas kompletna podstawa. Stawiamy również na budowanie zespołu zróżnicowanego pod względem płci i wieku, czyli zespołu zrównoważonego. Prawa człowieka, godne warunki pracy są dla nas ważne nie tylko w przypadku naszych wewnętrznych pracowników, ale także tych osób, z którymi mamy okazję współpracować na co dzień. Chodzi zarówno np. o podwykonawców, jak i o partnerów biznesowych. Te kwestie reguluje Kodeks Postępowania Intrum – wylicza Agnieszka Surowiec

Pod tajemniczym zwrotem rozwój poprzez tworzenie nowej jakości kryją się dodatkowe działania prowadzone przez Intrum, które mają wnosić dodatkową wartość do społeczeństwa i gospodarki. – Naszym zdaniem odpowiedzialna firma w obecnym świecie nie powinna poprzestawać na rozwiązywaniu bieżących problemów, czy na dbaniu o status quo. Można dążyć do tworzenia narzędzi i rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju społeczeństwa, sprawniejszego działania mechanizmów gospodarki i efektywniejszego dbania o środowisko, itp. – zauważa Agnieszka SurowiecDyrektor ds. HR i Komunikacji w Intrum.

Na Węgrzech, Intrum pomaga dzieciom i dorosłym z rodzin zastępczych w kontynuowaniu edukacji. W Rumunii firma działa na rzecz organizacji ekologicznej: Let’s do it Romania oraz bierze udział w projekcie Free Miorita, którego celem jest udostępnienie energii odnawialnej dla osób, które nie posiadają dostępu do elektryczności. Z kolei Intrum w Polsce bierze udział w licznych inicjatywach charytatywnych. Co ważne, nie są to tylko działania organizacji, ale i oddolne akcje organizowane przez samych pracowników.

Czy odpowiedzialny i zrównoważony rozwój kosztuje?

Czy postawienie na zrównoważony rozwój musi wiązać z dużymi nakładami finansowymi, o co może być problemem dla mniejszych przedsiębiorstw? Niekoniecznie. Co więcej, nie trzeba dokonywać dużych zmian, tym bardziej rewolucji w dotychczasowym działaniu przedsiębiorstwa, aby zaczęło ono funkcjonować według zasad zrównoważonego rozwoju. Metoda małych kroków sprawdzi się najlepiej. Jeżeli chodzi o dbanie o środowisko, początkiem może być np. ustawienie w firmowej kuchni dedykowanych koszy do segregacji śmieci lub opłacenie pracownikom miesięcznych biletów komunikacji miejskiej, by nie musieli dojeżdżać własnymi samochodami do pracy i przyczyniać się do zanieczyszczania powietrza. Już na etapie rekrutacji nowych pracowników można zadbać o zróżnicowanie zespołu, co po pierwsze, jest zgodne z polityką sustainability, przede wszystkim, na co wskazują liczne badania – wpłynie pozytywnie na efektywność pracowników, a tym samym na prosperowanie firmy. Możliwości jest wiele.


2019-05-15 10:06
Najnowsze wiadomości z Najnowsze Wiadomosci
dzisiaj 07:37 Zmiany w polityce podatkowej mogą doprowadzić do problemów całych branż
dzisiaj 07:33 Opiekujesz się starszą osobą? Nie bój się prosić o pomoc!
dzisiaj 07:24 Kacper Wróblewski dołączył do ORLEN Team
dzisiaj 07:22 System Jakości Certyfikowany Produkt (CP) – co to znaczy?
2019-05-24 13:52 Filmowy finał „Koloratorium” – wielka gra o szkolne pracownie marzeń zakończona!
2019-05-24 13:46 Czy Prada stanie po stronie zwierząt i zrezygnuje ze sprzedaży futer?
2019-05-24 13:35 Mieszkańcy Mazowsza podzieleni w sprawie projektu CPK
2019-05-24 13:34 Schudłam i co dalej? Jak poradzić sobie z nadmiarem skóry na brzuchu?
2019-05-24 13:31 Mali i średni przedsiębiorcy zaniepokojeni podwyżkami VAT
2019-05-24 13:26 Są obawy o przyszłość transportu. Zbadaliśmy nastroje polskich przewoźników drogowych.
2019-05-24 13:25 Nosisz aparat? Zobacz, na co powinieneś zwrócić uwagę!
2019-05-24 13:23 O czym pamiętać w Dniu Mamy?
2019-05-24 13:22 PLEBISCYT i GALA „SERCE DLA ZWIERZĄT”
2019-05-24 13:21 Przyjaźni dla środowiska dzięki Wam
2019-05-24 13:20 Automatyczna wycena nieruchomości, czyli za ile realnie można sprzedać lub kupić mieszkanie
2019-05-24 13:09 Druga wieża The Warsaw HUB z wiechą
2019-05-24 08:11 Dyson wprowadza pierwszy, osobisty oczyszczacz powietrza Dyson Pure Cool Me™
2019-05-24 08:05 Finansowy portret MŚP w II kwartale 2019. Leasing pozostaje zewnętrznym narzędziem finansowym pierwszego wyboru dla MŚP w Polsce
2019-05-22 08:34 Są obawy o przyszłość transportu. Zbadaliśmy nastroje polskich przewoźników drogowych.
2019-05-22 08:31 Właściwy styl życia – klucz do zdrowej wątroby
Najnowsze wiadomości z Polska
dzisiaj 17:04 Robert Kubica 18. w Grand Prix Monako. Wygrał Lewis Hamilton
dzisiaj 16:38 Pamiętając o naszych matkach
dzisiaj 16:38 26. edycja wileńskiego "Maja nad Wilią"
dzisiaj 16:35 Walka o fotel szefa Komisji Europejskiej – z cienia wychodzi negocjator brexitu Michel Barnier
dzisiaj 16:35 "Uwaga! TVN": uwięziona i poniżana przez najbliższą rodzinę
dzisiaj 16:35 Na brzegu Wisły znaleziono jego odzież. Trwają poszukiwania mężczyzny
dzisiaj 16:35 104-latka zagłosowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego
dzisiaj 16:35 Przekleństwo życia w raju
dzisiaj 16:35 Poniedziałkowe "Sygnały dnia"
dzisiaj 16:24 Cannes zostawia z niedosytem. Złota Palma dla czarnej komedii „Parasite”
dzisiaj 16:24 104-latka zagłosowała w wyborach. Chciała dać przykład młodzieży
dzisiaj 16:24 104-latka zagłosowała w wyborach. Chciała dać przykład młodzieży
dzisiaj 16:24 Trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego. IMGW wydaje alerty
dzisiaj 16:16 Wałęsa: Udowodnię Cenckiewiczowi w sądzie fałszywość akt "Bolka"
dzisiaj 16:16 104-latka głosowała w wyborach do PE
dzisiaj 16:16 Biskupi zachęcają do udziału w wyborach do PE. Napisali list
dzisiaj 16:16 Dr Małecki: Warto, by organy ścigania wreszcie dostrzegły ten przepis
dzisiaj 16:16 ​Mazowieckie: Trwają poszukiwania mężczyzny, który kąpał się w Wiśle
dzisiaj 16:16 Co uratuje rynek kapitałowy?
dzisiaj 15:54 Bez większych incydentów
dzisiaj 15:46 Dziennikarka Eleven nie wierzy w zwycięstwo Get Well [typy]
dzisiaj 15:46 George Russell: Deszcz to nasza jedyna szansa na punkty
dzisiaj 15:20 Czym jest sztuka dyplomacji?
dzisiaj 15:17 Czy USA prą do wojny z Iranem? [ANALIZA]
dzisiaj 15:17 Peru: silne trzęsienie ziemi na północy i w centrum kraju
dzisiaj 15:17 Lech Wałęsa odpowiada Sławomirowi Cenckiewiczowi
dzisiaj 15:17 Game designer - czy to zawód przyszłości?
dzisiaj 15:17 PORADNIK dla mam: ich prawa w pracy, świadczenia, programy i ulgi dla rodzin z dziećmi
dzisiaj 15:17 Po PKS-ach przyszedł czas na kolej: Program Kolej Plus doprowadzi kolej do "zapomnianych miejscowości"
dzisiaj 15:17 Roland Garros: Kerber już za burtą, Linette i Świątek w bojowych nastrojach
dzisiaj 15:17 Kasia Smutniak: ten film jest dla mnie bardzo intymny
dzisiaj 15:04 Tragiczny wypadek w Warszawie. Zmarł 10-letni chłopiec
dzisiaj 15:04 ​PKW: Do godz. 9.30 zanotowano 47 incydentów
dzisiaj 15:04 Papież pozdrowił uczestników pielgrzymki do Piekar Śląskich
dzisiaj 15:04 Mount Everest. Śmiertelna pułapka
dzisiaj 15:03 Prawda i urojenia
dzisiaj 15:03 Rekordowa frekwencja. PKW: na godz. 12 wyniosła 14,39 proc.
dzisiaj 14:36 PKW: frekwencja dwa razy wyższa niż w poprzednich wyborach
dzisiaj 14:28 Dzień prawdy dla Falubazu. Zielonogórzanie nie boją się Unii
dzisiaj 14:02 Strefa gamingu 26 maja godz. 12:05
dzisiaj 13:59 Andrzej Duda: proszę rodaków, żeby wziąć odpowiedzialność na swoje barki
dzisiaj 13:59 PKW: frekwencja na godz. 12 - 14,39 proc.
dzisiaj 13:59 Polski kabel Harmony uwolni Litwę od radzieckiego systemu energetycznego
dzisiaj 13:59 Dwa Teatry. Po półmetku
dzisiaj 13:59 Koncert "Mistrz i młode talenty". Transmisja
dzisiaj 13:52 Trwają wybory: Nie stwierdzono incydentów
dzisiaj 13:52 Hawaje: Turysta zmarł po ataku rekina
dzisiaj 13:52 Olsztyn: Pijany przewodniczący komisji wyborczej
dzisiaj 13:52 ​PKW podała dane o frekwencji w wyborach do PE
dzisiaj 13:52 Makabryczny wypadek w Ostrzeszowie. "Cia³o by³o porozrzucane po ca³ej drodze"
Oglądać wiadomości z Polski na Facebook